Mediu

POLITICA DE MEDIU R.A.AEROPORTUL TULCEA „DELTA DUNARII”

Declaratia de politica de mediu a R.A.Aeroportul Tulcea „Delta Dunarii”

Noi consideram mediul inconjurator ca un sistem evolutiv format din factorii naturali si valorile societatii umane, care trebuie ocrotit si utilizat conform obiectivului prioritar al omenirii „dezvoltarea durabila a societatii”, in beneficiul nostru si al generatiilor viitoare. Potrivit acestui obiectiv dorim ca impactul activitatilor asupra mediului sa fie nesemnificativ in raport cu limitele permise, alaturandu-ne astfel efortului mondial de a nu compromite generatiilor viitoare posibilitatea de satisfacere a necesitatilor privind mediul inconjurator.

In acest sens R.A.Aeroportul Delta Dunarii Tulcea va actiona pentru :

– cunoasterea si respectarea cerintelor reglementarilor aplicabile in domeniul protectie mediului
– identificarea, ierarhizarea si limitarea efectelor negative ale activitatilor asupra mediului
– informarea intregului personal asupra necesitatii protectiei mediului
– promovarea unor relatii de buna colaborare cu autoritatile competente in domeniu
– asigurarea transparentei si informarii publice asupra politicii si actiunilor societatii in domeniul protectiei mediului
– asigurarea unui cadru de informare si documentare permanenta in domeniu

Director General