GDPR

NOTĂ DE INFORMARE GDPR

Informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal pe care le desfășurăm, precum și tuturor interacțiunilor cu website-ul nostru www.aeroportul-tulcea.ro

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Notei de informare in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu cracter personal, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

Conținutul site-ului

Informațiile publicate pe site sunt informații de interes general despre w.w.w.aeroportul-tulcea.ro, despre activitatile acestuia, produsele si serviciile comercializate de acesta, ale partenerilor săi, opiniile utilizatorilor despre serviciile efectuate, cât și alte informații considerate de Aeroportul „Delta Dunarii” tulcea. ca fiind de interes  general pentru utilizatori. R.A Aeroportul „Delta Dunarii” tulcea,  își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site. R.A. Aeroportul „Delta Dunarii” tulcea depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, R.A. Aeroportul „Delta Dunarii” tulcea nu este și nu va fi legal responsabil sub nici o circumstanță pentru nicio inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site.

 

Definiții

 1. Date cu caracter personal– orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal– orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. Stocarea– păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 4. Sistem de evidență datelor cu caracter personal– orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 5. Operator– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 6. Terț– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 7. Destinatar– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 8. Date anonime– date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 9. Date statistice– date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Informaţii Generale

a) Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale și drepturile dumneavoastra privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 (GDPR) și legislația locală în vigoare.

b) Operatorul R.A. Aeroportul “Delta Dunarii’ Tulcea,  cu sediul Soseaua. Tulcea – Constanta Km. 15, Cod postal 820250
Tel. 00 40 240 512910 ; 00 40 240 513152 Fax. 00 40 240 511040, e-mail: office@aeroportul-tulcea.ro reprezinta operatorul de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor nr. 679/2016 și, prin urmare, este responsabila pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.

c) Responsabil privind protecțiea datelor

Puteți contacta responsabilul nostru privind protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact:

R.A. Aeroportul “Delta Dunarii’ Tulcea  cu sediul Sos. Tulcea Constanta Km. 15 Oficiul Postal nr. 1, C.P. NR. 76
Tulcea , Romania Tel. 00 40 240 512910 ; 00 40 240 513152 Fax. 00 40 240 511040, e-mail: gdpr@aeroportul-tulcea.ro

Datele personale pe care le prelucrăm

Această informare vizează activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de R.A. Aeroportul “Delta Dunarii“ Tulcea.

Colectarea datelor personale este limitată strict la ceea ce este necesar pentru a furniza o experiență de cea mai înaltă calitate cu privire la serviciile noastre și cu privire la utilizarea website-ului nostru.

Prin navigarea pe acest site, R.A. Aeroportul “Delta Dunarii“ Tulcea, va inregistra numai informatii sau date/ informatii individuale oferite in mod expres si voluntar de catre dumneavoastra.

În calitate de VIZITATOR, nu îți solicităm și nu colectăm niciun fel de date personale.

În calitate de CLIENT, este necesar sa ne scrii completând Formularul de Contact de pe site, prin care ne transmiți datele personale precum: nume, prenume, email, număr de telefon și un mesaj prin care să ne comunici cerințele și întrebările cu privire la serviciile de pe site-ul nostru.

Orice utilizator  care ne scrie completând formularul de contact de pe site-ul aeroportul-tulcea.ro  își oferă explicit acordul de a-i fi preluate datele personale menționate mai sus.

La nivelul R.A. Aeroportul “Delta Dunarii’ Tulcea  sunt prelucrate urmatoarele date cu caracter personal:

 • Datele cu caracter personal ale angajatilor institutiei, respectiv, nume, prenume, CNP, serie si numar C.I., adresa de domiciliu, adresa de e-mail, date medicale, fotografie (se pastreaza pe toata durata contractului de munca dupa care se arhiveaza) ;
 • Datele cu caracter personal ale angajatilor societatilor/entitatilor/institutiilor cu activitate permanenta pe aeroport, respectiv, nume, prenume, CNP, serie si numar C.I., adresa de domiciliu, adresa de e-mail, fotografie (se pastreaza pe toata durata desfasurarii activitatii dupa care se arhiveaza);
 • Datele cu caracter personal ale persoanelor care executa lucrari/serrvicii temporare pe aeroport, respectiv, nume, prenume, CNP, serie si numar C.I., adresa de domiciliu, adresa de e-mail (se pastreaza doar pe durata desfasurarii activitatii dupa care se arhiveaza);
 • Datele cu caracter personal ale persoanelor care viziteaza Aeroportul Tulcea, respectiv, nume, prenume, CNP, serie si numar C.I., adresa de domiciliu, adresa de e-mail (se pastreaza doar pe durata vizitei dupa care se arhiveaza);
 • Datele cu caracter personal captate de sistemul de televiziune cu circuit inchis al aeroportului, respectiv, imagini video inregistrate pe suport magnetic (se pastreaza 30 de zile).
 • Inregistrarea cererilor de acces și a cererilor de acordare a legitimațiilor de aeroport .Vom procesa datele personale colectate prin intermediul cererilor de acces și cererilor de acordare a legitimației de aeroport în scopul facilitării accesului și tipăririi legitimațiilor de aeroport. Deoarece încheiem și contracte cu persoane juridice este și aici necesară prelucrarea de date. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR.

R.A. Aeroportul ‘Delta Dunarii” Tulcea  detine si prelucreaza listele de pasageri si echipaje.

Temeiuri legale de prelucrare a datelor personale

În cazul transmiterii unui mesaj prin Formularul de contact din platforma noastră, prelucrăm datele tale personale în baza consimțământului tău pentru a putea răspunde mesajului pe care ni l-ai trimis și pentru a-ți transmite periodic modificările, completările sau ofertele cu privire la serviciile aeroportul- tulcea.ro, pe care le vom numi în continuare comunicări de marketing.

Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin formularele noastre și vor fi stocate în baza noastră de date. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR.
Toate datele dvs. personale colectate prin formularele noastre vor fi procesate de noi și nu vor fi livrate către terți. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR.

 

 

Durata prelucrarii datelor

Va fi determinata in general de momentul exercitarii dreptului dumneavoastra la opozitie. De asemenea vom șterge toate datele tale personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau atunci când îți retragi consimțământul (dacă prelucrarea datelor tale se bazează pe consimțământ)- printr-un e-meil la adresa: gdpr@aeroportul-tulcea.ro, cu excepția cazurilor în care prelucrarea datelor tale personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea conform Art.6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

Securitatea datelor personale

Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate și infrastructură IT corespunzătoare Dacă descoperim o încălcare a securității datelor tale personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile tale, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

 Te vom informa cu privire la încălcarea securității datelor tale personale dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile și libertățile tale.

Ca si persoană vizată, puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact e-mail:  gdpr@aeroportul-tulcea.ro, în vederea exercitării drepturilor dvs. in conformitate cu GDPR.

3.Drepturile persoanei vizate

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 679/2016, persoana vizata are urmatoarele drepturi:

Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Operator de date personale : R.A. Aeroportul Delta Dunarii Tulcea , cu sediul in    Sos. Tulcea Constanta Km. 15     Oficiul Postal nr. 1, C.P. NR. 76  Tulcea , Romania.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute de GDPR , persoana vizata trebuie sa transmita o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata la adresa sus mentionata sau poate depune personal cererea la sediul R.A. Aeroportul “Delta Dunarii’ Tulcea. Cererile primite vor fi analizate de catre responsabilul cu protectia datelor , desemnat la nivelul institutiei, iar raspunsul va fi formulat in cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu trei luni atunci cand este necesar, tinandu-se cont de complexitatea si numarul cererilor.